Θεματολογία

Το συνέδριο αποσκοπεί στην κάλυψη ενός ευρέος πλαισίου ερευνητικών αντικειμένων και πεδίων ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, είναι ευπρόσδεκτη κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων και εφαρμογών τους. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες όμως δεν είναι αποκλειστικές:

 • Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων και Τηλεπικοινωνίες
 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διοίκηση και Ανάλυση ρίσκου
 • Διαχείριση και Διοίκηση Έργων
 • Διοίκηση Εκπαίδευσης
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Διοίκηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • e- Επιχειρείν
 • Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • Μάρκετινγκ
 • Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
 • Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Πολυκριτηριακή Ανάλυση
 • Ποσοτικά και Ποιοτικά υποδείγματα
 • Προσομοίωση
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Τουριστική Βιομηχανία και Ανάπτυξη
 • Τεχνικές Ανάκτησης Πληροφοριών
 • Τεχνολογία και Καινοτομία