Σκοπός

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναπτύξει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και να δώσει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε νέους απόφοιτους, να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, φοιτητές και νέοι απόφοιτοι θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και θα ενημερωθούν για τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο αποσκοπεί στην κάλυψη ενός ευρέος πλαισίου ερευνητικών αντικειμένων και πεδίων ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, είναι ευπρόσδεκτη κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων και εφαρμογών τους.

 

Πρόεδρος Συνεδρίου

Μητρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Ματσατσίνης Νικόλαος, Πρόεδρος ΕΕΕΕ, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Ψαρράς Ιωάννης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Γρηγορούδης Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν με την μορφή σεμιναρίου (workshop) σύγχρονες μεθόδους και εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας.

 

Δημοσίευση Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, με μοναδικό κωδικό ISBN. Ο τόμος περιλήψεων θα αναρτηθεί μετά το πέρας της διορίας υποβολής περιλήψεων. Τα Πρακτικά του συνεδρίου αναμένονται δύο μήνες μετά το πέρας του συνεδρίου.

Επιπλέον, επιλεγμένες εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικό τεύχος του περιοδικού:

International Journal of Decision Support Systems (IJDSS)