Δημοσίευση Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, με μοναδικό κωδικό ISBN. Ο τόμος περιλήψεων θα αναρτηθεί μετά το πέρας της διορίας υποβολής περιλήψεων. Τα Πρακτικά του συνεδρίου αναμένονται δύο μήνες μετά το πέρας του συνεδρίου.

Κατεβάστε εδώ τα πρακτικά του συνεδρίου σε μορφή pdf.

Επιπλέον, επιλεγμένες εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικό τεύχος του περιοδικού:

International Journal of Decision Support Systems (IJDSS)