Βραβεία Φοιτητικών Εργασιών

Εργασίες που θα υποβληθούν από Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλύτερης φοιτητικής εργασίας. Η κρίση των εργασιών θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή. Οι πρώτες τρεις εργασίες για κάθε µια από τις κατηγορίες θα λάβουν έπαινο σύμφωνα µε την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενα συνέδρια από την Ε.Ε.Ε.Ε.