Φωτογραφίες 1ης μέρας

Φωτογραφίες από την 1η μέρα (4/5/2017):