Γλώσσα Συνεδρίου

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Ομοίως η υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών μπορεί να είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά.