Φωτογραφίες 2ης μέρας

Φωτογραφίες από την 2η μέρα (5/5/2017):