Πληροφορίες

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες που θα υποβληθούν από Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλύτερης φοιτητικής εργασίας. Η κρίση των εργασιών θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή. Οι πρώτες τρεις εργασίες για κάθε µια από τις κατηγορίες θα λάβουν έπαινο σύμφωνα µε την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενα συνέδρια από την Ε.Ε.Ε.Ε.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Ομοίως η υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών μπορεί να είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, με μοναδικό κωδικό ISBN. Ο τόμος περιλήψεων θα αναρτηθεί μετά το πέρας της διορίας υποβολής περιλήψεων. Τα Πρακτικά του συνεδρίου αναμένονται δύο μήνες μετά το πέρας του συνεδρίου.

Κατεβάστε εδώ τα πρακτικά του συνεδρίου σε μορφή pdf.

Επιπλέον, επιλεγμένες εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικό τεύχος του περιοδικού:

International Journal of Decision Support Systems (IJDSS)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν και τις 2 ημέρες του συνεδρίου είτε κατά τις ώρες που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα (βλέπε "Εγγραφή συμμετεχόντων") είτε σε κάποιο από τα διαλείμματα. Όσοι παρουσιάζουν εργασίες, παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους στο συνέδριο, και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της συνεδρίας στην οποία έχει ενταχθεί η παρουσίαση τους.

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι δωρεάν για τους φοιτητές (χωρίς πιστοποιητικό παρακολούθησης)

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι:

€ 10 για τους Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν στο Συνέδριο και θα λάβουν πιστοποιητικό Παρακολούθησης

€ 20 για τους Φοιτητές που θα παρουσιάσουν εργασίες στο Συνέδριο (έως 2 εργασίες).

€ 25 για τα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.

€ 30 για τα μη Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.

και περιλαμβάνει το δικαίωμα παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου, τη διάθεση υλικού και των Πρακτικών του Συνεδρίου, και τη συμμετοχή σε όλες τις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις (Γεύματα,Coffee Break).

Σημείωση: Ειδικά για τις εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο, και προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, τουλάχιστο ένας εκ των συγγραφέων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ως σύνεδρος. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στους συμμετέχοντες με εγγραφή στο συνέδριο θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ένα πακέτο χορηγιών, προβολής και διαφήμισης έχει σχεδιαστεί για το Συνέδριο. Οι χορηγοί του συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το προφίλ του οργανισµού που εκπροσωπούν και να εξασφαλίσουν την αναγνώριση της επιχείρησής τους. Αναλυτικότερα οι χορηγοί του συνεδρίου θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες :

  • Λειτουργία περιπτέρου στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου. Κάθε περίπτερο είναι κατάλληλα επιπλωμένο (δύο καρέκλες και ένα τραπέζι) και εφοδιασμένο µε την κατάλληλη παροχή φωτισμού, ηλεκτρικού ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο.
  • Προβολή του ονόματος και λογοτύπου του χορηγού στην πρώτη εσωτερική σελίδα των έντυπων εκδόσεων του προγράμματος του Συνεδρίου.
  • Εμφάνιση λογοτύπου στην ιστοσελίδα χορηγών του Συνεδρίου µε αναφορά στο επίπεδο χορηγίας και µε σύνδεση στην αρχική ιστοσελίδα του χορηγού.
  • Δυνατότητα διάθεσης διαφημιστικού υλικού στη τσάντα των συνέδρων.
  • Δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων-υπηρεσιών του χορηγού στην ειδική συνεδρία του Συνεδρίου.
  • Δυνατότητα δωρεάν διάθεσης αίθουσας για την ειδική και αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων τους σε ενδιαφερόμενους συνέδρους.